Mediabericht 2015

Kindergemeenteraad kiest voor natuur, dansen en fietsen

Bericht 26-11-2015 Duin en Bollen NU “Uiteindelijk kwam er een afgewogen besluit van de kindergemeenteraad.” Teylingen   -   De   kindergemeenteraad   van   Teylingen   heeft   24   november   gekozen   om   het   budget   van   2.000   euro   te   verdelen   over   drie   projecten: 1.100   euro   gaat   naar   het   opstarten   van   het   Natuur   ontdekking   Centrum   op   Koudenhoorn,   500   euro   naar   het   project   Veilig   fietsen   van   het   Repair Café Teylingen en 400 euro naar een danspodium voor jongerencentrum Ex-voto.   De   kinderraadsleden   van   de   groepen   8   van   De   Startbaan,   De   Waaier   en   De   Achtbaan   Cluster   en Distelweg   gingen   dinsdagavond   met   elkaar   in   debat   in   de   raadzaal.   Tijdens   de   vergadering   konden   de kinderen   kiezen   uit   vier   projecten,   die   zijn   ingediend   door   verenigingen   en   organisaties.   De   projecten   die kans maakten op 2.000 euro waren:  - Repair Café Teylingen heeft een project ingediend om fietsen te repareren zodat kinderen veilig kunnen fietsen  - Korfbalvereniging TOP wil korfbalpalen plaatsen op schoolpleinen  - Jongerencentrum Ex Voto wil graag een danspodium realiseren  - Het Natuur ontdekking Centrum Koudenhoorn wil spullen om educatieve activiteiten te kunnen organiseren

Spannende discussie

Aan   het   begin   van   de   vergadering   hielden   de   indieners   van   de   projecten   een   vurig   pleidooi   voor   hun   project.   Daarna   voerden   de   fracties   vanuit   de scholen   het   woord.   Al   snel   was   duidelijk   dat   de   voorkeur   van   hen   niet   uitging   naar   het   project   van   korfbalvereniging   TOP.   De   kinderraadsleden vonden   de   korfbalpalen   van   800   euro   te   duur   in   verhouding   met   de   andere   projecten.   Daarna   werd   het   spannend   of   en   hoeveel   geld   er   naar   de overgebleven   drie   projecten   ging.   Tweemaal   schorste   burgemeester   Carla   Breuer   de   vergadering   om   de   kinderen   de   kans   te   geven   nog   eens goed met elkaar te overleggen. Uiteindelijk kwam er een afgewogen besluit van de kindergemeenteraad. Het debat is net als bij echte raadsvergaderingen te bekijken via het internet: www.teylingen.tv Bron: http://www.duinenbollen.nu/index.php?option=com_k2&view=item&id=70142:kindergemeenteraad-kiest-voor-natuur-dansen-en- fietsen&Itemid=895 Door: Anoniem
Pagina terug Pagina terug
Stichting Repair Café Teylingen © 2018
KvK 64213293                 Bank: NL37 SNSB 0926 1791 60
Repair Cafe Teylingen weggooien mooi niet