Stichting Repair Café Teylingen © 2018
Welke huisregels heeft een Repair Café? Mag ik meerdere voorwerpen meenemen? Wat gebeurd er als mijn voorwerp toch niet gerepareerd kan worden? Op deze pagina vind je de antwoorden...

Huisregels

De   activiteiten   in   het   Repair   Café   worden   gratis   en   op   vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen. Reparaties   worden   zo   veel   mogelijk   uitgevoerd   door   de   bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de reparatiedeskundigen. Noch   de   organisatoren   van   het   Repair   Café,   noch   de   reparateurs zijn     aansprakelijk     voor     schade     als     gevolg     van     verstrekte reparatieadviezen   of   -instructies,   voor   schade   aan   de   ter   reparatie aangeboden   voorwerpen,   voor   gevolgschade   of   voor   andere   schade die het gevolg is van activiteiten in het Repair Café. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Voor   het   gebruik   van   nieuwe   materialen   zoals   snoeren,   stekkers, zekeringen,   kant   en   klare   kniestukken   of   applicaties   dient   apart   te worden betaald. Bezoekers   die   kapotte   voorwerpen   aanbieden   ter   reparatie,   doen dat op eigen risico. De     reparateurs     geven     geen     garantie     op     de     met     hun     hulp uitgevoerde   reparaties   en   zijn   niet   aansprakelijk   als   voorwerpen   die in    het    Repair    Café    zijn    gerepareerd,    thuis    toch    niet    blijken    te functioneren. De    reparateurs    behouden    zich    het    recht    voor    om    bepaalde voorwerpen niet te repareren. De   reparateurs   zijn   niet   verplicht   om   gedemonteerde   apparaten   die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten. De   bezoekers   van   het   Repair   Café   zijn   zelf   verantwoordelijk   voor het   netjes   afvoeren   van   kapotte   voorwerpen   die   niet   konden   worden gerepareerd. Om   lange   wachttijden   te   voorkomen,   wordt   bij   drukte   maximaal   één kapot   voorwerp   per   persoon   bekeken.   Voor   een   volgend   voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.
Repair Cafe Teylingen weggooien mooi niet
naar boven naar boven
Huisregels
KvK 64213293
Bank: NL37 SNSB 0926 1791 60
Welke huisregels heeft een Repair Café? Mag ik meerdere voorwerpen meenemen? Wat gebeurd er als mijn voorwerp toch niet gerepareerd kan worden? Op deze pagina vind je de antwoorden...

Huisregels

De activiteiten in het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen. Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de reparatiedeskundigen. Noch   de   organisatoren   van   het   Repair   Café,   noch   de   reparateurs   zijn   aansprakelijk   voor   schade   als   gevolg   van   verstrekte   reparatieadviezen of   -instructies,   voor   schade   aan   de   ter   reparatie   aangeboden   voorwerpen,   voor   gevolgschade   of   voor   andere   schade   die   het   gevolg   is   van activiteiten in het Repair Café. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Voor   het   gebruik   van   nieuwe   materialen   zoals   snoeren,   stekkers,   zekeringen,   kant   en   klare   kniestukken   of   applicaties   dient   apart   te   worden betaald. Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico. De   reparateurs   geven   geen   garantie   op   de   met   hun   hulp   uitgevoerde   reparaties   en   zijn   niet   aansprakelijk   als   voorwerpen   die   in   het   Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren. De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren. De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten. De   bezoekers   van   het   Repair   Café   zijn   zelf   verantwoordelijk   voor   het   netjes   afvoeren   van   kapotte   voorwerpen   die   niet   konden   worden gerepareerd. Om   lange   wachttijden   te   voorkomen,   wordt   bij   drukte   maximaal   één   kapot   voorwerp   per   persoon   bekeken.   Voor   een   volgend   voorwerp   sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.
naar boven naar boven
Stichting Repair Café Teylingen © 2018
KvK 64213293                 Bank: NL37 SNSB 0926 1791 60
Repair Cafe Teylingen weggooien mooi niet