naar boven naar boven
Wie   is   de   Stichting   Repair   Café   Teylingen?   Wie   zijn   de   initiatiefnemers?   Wil   je   ook   vrijwilliger   bij   ons   worden?   Kijk   snel   op   de   vacature   pagina    om   met   ons   in contact te komen...

Over ons

Wij draaien dankzij onze vrijwilligers

De Stichting Repair Café Teylingen is een buurtorganisatie die helemaal draait dankzij de inzet van onze vrijwilligers.

Initiatief nemers

In   juli   2015   besloten   Welzijn   Teylingen   en   Stan   van   Gemert   een   samenwerkingsproject   aan   te   gaan.   Een   van   deze   aspecten   was   het   realiseren van   Repair   Café   Teylingen.   Op   19   september   2015   heeft   de   officiële   opening    plaatsgevonden.   Op   28   september   2015   is   de   oprichting   van   onze Stichting   een   feit.   Sindsdien   is   de   stichting   organisch   gegroeid.   Een   grote   stap   voorwaarts   is   gezet   met   project   JoJo    in   2016.   Dankzij   de   tomeloze inzet en ondersteuning van buurtbewoners en bovenal Lisa de Blok, is ons ontmoetingscentrum een feit geworden.

Gegevens van onze Stichting

Naam van de instelling: Stichting Repair Café Teylingen RSIN/fiscaal nummer: 855568495 KvK-nummer: 64213293 Contactgegevens: Stan van Gemert, ‘s Gravendamseweg 5 2215 TB, Voorhout 06-33230299 Voor dagelijkse activiteiten: 06-51 75 97 92

Onze doelstellingen

Onze doelstellingen hebben directe relaties met de mens en milieubelangen. Wij zetten ons in voor: het bevorderen van de sociale cohesie het stimuleren van hergebruik van huisraad het creëren van milieubewustzijn het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het re-integratieproces het ondersteunen van mensen met een (te) krappe beurs door middel van het schenken van gerepareerde goederen het terugdringen van e-waste (elektronische apparaten afval)

Samenstelling van het bestuur

Stan van Gemert: bestuursvoorzitter Lisa de Blok: secretaris Marian Waasdorp: penningmeester

Beloningsbeleid

Stichting   Repair   Café   Teylingen   keert   geen   beloningen   uit.   Wel   werkt   onze   Stichting   met   onkostenvergoedingen.   Hierbij   kan   gedacht   worden   aan een    vergoeding    van    gemaakte    kosten    voor    reiskosten    (ophalen    van    goederen),    gereedschap,    reparatie    materiaal    of    voorraad-artikelen (zekeringen,   garen,   stekkers   enz.)   die   zijn   aangeschaft.   Wij   zijn   een   NON-PROFIT   organisatie.   Bij   winst   zullen   wij   deze   aanwenden   ter   uitbreiding van het realiseren van onze doelstellingen.

Financiële verantwoording

Wij   zijn   open   en   transparant   en   publiceren   alle   inkomsten   en   uitgaven   aan   het   einde   van   het   boekjaar.   Ons   eerste   jaar   omvat   een   lang   eerste boekjaar.   Zie   hier    de   financiële   verslaglegging   over   2015   en   2016   conform   de   eisen   van   de   belastingdienst.   Zie   hier    de   financiële   verslaglegging over 2017.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2018-2019 is hier  in te zien.

Uitgeoefende activiteiten

Sinds   juli   2015   voeren   we   gesprekken   met   vele   instanties   en   instellingen   om   na   te   gaan   op   welke   wijze   wij   positieve   ondersteuning   zouden kunnen   bieden   aan   onder   andere   mensen   met   een   licht   verstandelijke   beperking,   mensen   in   de   GGZ,   jongeren,   ouderen,   statushouders   alsook dementerenden. In september 2015 zijn we begonnen met onze bijeenkomsten te organiseren. Hieronder staan onze reparatie-resultaten. Op Facebook en op deze website zijn foto’s te zien die een indruk geven van de geweldige sfeer. 28 september 2015 zijn we formeel een stichting geworden. 7 november 2015 ontvingen wij het bericht dat de belastingdienst de ANBI status aan ons heeft toegewezen! Meer updates zijn te lezen op de web-pagina “Nieuwtjes”.

U bent enthousiast en wilt mee helpen aan onze stichting?

Staat   u   vierkant   achter   onze   initiatieven   en   bent   u   handig,   heeft   u   leuke   ideeën   of   wilt   u   leuke   en   energieke   workshops   geven?   Wij   kunnen   uw hulp goed gebruiken! U bent van harte welkom bij ons. Neem vrijblijvend contact op met ons via info@repaircafe-teylingen.nl ook als u eerst meer informatie wenst te ontvangen.

Wat wordt er zoal aan reparaties aangeboden?

De   eenzame   top   2   van   aangeboden   reparaties   bestaat   uit   stofzuigers   en   Senseo/Nespresso   apparaten.   Uiteraard   worden   ook   vele,   vele   andere artikelen   ter   reparaties   aangeboden.   Denk   aan   gebroken   wandelstok,   wandklok   die   niet   meer   loopt,   naaimachine   die   niet   meer   zigzagt   of   in   zijn geheel   niets   meer   doet,   LCD   TV   die   geen   beeld   meer   geeft,   uitgelopen   en   vastgeroestte   batterijen   in   een   vergrootglas   met   lamp,   versterker   die niets   meer   doet,   naden   los   van   tas,   gat   en   winkelhaak   in   pantalon,   oven   laat   de   stop   doorslaan,   oplader   laadt   niet   op,   blender   doet   niets   meer, digi-ontvanger   werkt   niet   meer,   waterkoker   warmt   niet   of   slaat   niet   af,   lamp   brand   niet,   gordijnen   met   een   stuk   eruit,   zakken   van   een   pantalon gescheurd,   hengsel   van   tas   kapot,   naad   pantalon   uitgescheurd,   broek   met   kapot   kruis,   leren   jas   met   scheur,   zak   en   kruis   van   broek   kapot, gescheurde   naden   schoen   en   natuurlijk   fietsen   met   allerlei   uiteenlopende   zaken   waaronder   afstellen   stuur   en   zadel,   handremmen   maken,   speling achterwiel   verhelpen,   achteruitkijkspiegel   monteren,   banden   plakken   en   banden   vervangen,   verlichting   vervangen,   reflectoren   plaatsen   en   nog veel, veel meer… Herkent u iets van deze problemen? Kom dan ook langs op een van onze bijeenkomsten. Repair Café bijeenkomsten zijn iedere DERDE ZATERDAG van de maand in de JoJo tussen 13:00 en 16:00 uur. Reparaties doordeweeks zijn mogelijk op basis van individuele afspraken en beschikbaarheid van reparateurs. Loop vrijblijvend binnen en vraag naar de mogelijkheden. U kunt gelijk genieten van een goed smakend bakkie van ons meest recente projevcet: “Ontmoeten door doen”. Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Zend een e-mail naar info@repaircafe-teylingen.nl
Stichting Repair Café Teylingen © 2018
KvK 64213293                 Bank: NL37 SNSB 0926 1791 60
Repair Cafe Teylingen weggooien mooi niet