Stichting Repair Café Teylingen © 2018
Repair Cafe Teylingen weggooien mooi niet
KvK 64213293
Bank: NL37 SNSB 0926 1791 60
Specsavers steunt goede doelen, stem op ons ontmoetingscentrum!
Wij      kunnen      uw      hulp      goed gebruiken!                                Ons ontmoetingscentrum     de     JoJo staat    op    de    nominatielijst    om financiële    steun    te    ontvangen van:   Specsavers   staat   voor   betaalbare   oog-   en   hoorzorg   voor   iedereen. Niet     iedereen     weet     dat     ze     ook     betrokken     zijn     bij     de     lokale gemeenschap.   Via   hun   Stichting   Specsavers   Steunt ,   leveren   ze   graag een    bijdrage    aan    liefdadigheidsinstellingen    die    zich    inzetten    voor lokale   of   landelijke   doelen.   Bij   aankoop   van   een   bril   of   hoortoestel krijgt   de   klant   een   muntje.   Dit   muntje   vertegenwoordigt   een   deel   van de   waarde   van   de   aankoop   en   kan   de   klant   doneren   aan   lokale   of landelijke doelen. Als   lokaal   doel,   staat   ons   ontmoetingscentrum   de   JoJo   ook   op   de nominatielijst    van   Stichting   Specsavers   Steunt,   om   in   2018   financiële steun te ontvangen. Waarom   is   de   JoJo   van   Stichting   Repair   Café   Teylingen   ook   uw stem waard? De   JoJo   is   een   ontmoetingscentrum   dat   door   de   buurtbewoners   zelf wordt   gerund.   Iedereen   is   van   harte   welkom!   Er   wordt   gezamenlijk gerepareerd,      geknutseld,      gelachen,      kennis      overgedragen      en gestimuleerd.   We   zetten   ons   onder   andere   in   voor   mensen   met   een krappe     beurs,     mensen     met     een     afstand     tot     de     arbeidsmarkt, statushouders   en   GGZ   cliënten.   In   ons   ontmoetingscentrum   zijn   onder andere aanwezig: De weggeefwinkel Ontmoeten door doen (met leuke workshops) Houtbewerkingsplaats voor GGZ cliënten Fietsenreparatieplaats    waar    onder    andere    statushouders    het vak leren Electronica     reparatieattelier     voor     hergebruik     van     defecte apparatuur Naaiatelier voor reparatie van beschadigde kleding Massage plaats (Tillie’s Tempel) Computer-atelier Muziekstudio Electrotechnisch lab Kunstenaars/creatief atelier (Bollenstreek in beeld) Mensen   ontmoeten   elkaar,   mensen   doen   wat   voor   en   samen   met elkaar,   er   wordt   kennis   overgedragen,   regelmaat   wordt   gegeven   en duurzaamheid door hergebruik wordt bevorderd. Ook    voor    kinderen    vanaf    vijf    jaar    worden    regelmatig    workshops gegeven. We   hebben   nog   heel   veel   plannen.   Niet   alleen   met   extra   (creatieve) activiteiten   en   inzamelen   van   goederen,   maar   ook   met   het   geven   van workshops.   Zo   zal   in   december   de   workshop   “Kerst   in   een   kijkdoos”   voor   kinderen   worden   gegeven   en   in   januari   de   workshop   “voel   wat   ik bedoel”   voor   volwassenen   van   start   gaan.   Deze   laatste   is   een   unieke samenwerking tussen een haptonoom, huisarts en yogadocent. Om   onze   activiteiten   te   kunnen   voortzetten   hebben   we   geld   nodig   om de   vaste   lasten   te   kunnen   betalen.   Deze   Specsavers   actie   kan   ons hierbij   helpen   MAAR   we   hebben   heel   veel   stemmen   nodig   en   u   kunt ons daarbij helpen!
In   drie   stappen   stemt   u   op ons ontmoetingscentrum 1 . Klik hiernaast “stem op dit doel” 2 . Voer uw e-mailadres in 3 . Bevestig uw stem
Stemmen kan TOT 30 november U kunt kunt slechts EENMAAL per e-mailadres stemmen
Stichting Repair Café Teylingen © 2018
KvK 64213293                 Bank: NL37 SNSB 0926 1791 60
Repair Cafe Teylingen weggooien mooi niet
Specsavers steunt goede doelen, stem op ons ontmoetingscentrum!
Wij   kunnen   uw   hulp   goed   gebruiken!   Ons   ontmoetingscentrum de    JoJo    staat    op    de    nominatielijst    om    financiële    steun    te ontvangen van:   Specsavers   staat   voor   betaalbare   oog-   en   hoorzorg   voor   iedereen.   Niet   iedereen   weet   dat   ze   ook   betrokken   zijn   bij   de   lokale   gemeenschap. Via   hun   Stichting   Specsavers   Steunt ,   leveren   ze   graag   een   bijdrage   aan   liefdadigheidsinstellingen   die   zich   inzetten   voor   lokale   of   landelijke doelen.   Bij   aankoop   van   een   bril   of   hoortoestel   krijgt   de   klant   een   muntje.   Dit   muntje   vertegenwoordigt   een   deel   van   de   waarde   van   de aankoop en kan de klant doneren aan lokale of landelijke doelen. Als   lokaal   doel,   staat   ons   ontmoetingscentrum   de   JoJo   ook   op   de   nominatielijst    van   Stichting   Specsavers   Steunt,   om   in   2018   financiële steun te ontvangen. Waarom is de JoJo van Stichting Repair Café Teylingen ook uw stem waard? De   JoJo   is   een   ontmoetingscentrum   dat   door   de   buurtbewoners   zelf   wordt   gerund.   Iedereen   is   van   harte   welkom!   Er   wordt   gezamenlijk gerepareerd,   geknutseld,   gelachen,   kennis   overgedragen   en   gestimuleerd.   We   zetten   ons   onder   andere   in   voor   mensen   met   een   krappe beurs,   mensen   met   een   afstand   tot   de   arbeidsmarkt,   statushouders   en   GGZ   cliënten.   In   ons   ontmoetingscentrum   zijn   onder   andere aanwezig: De weggeefwinkel Ontmoeten door doen (met leuke workshops) Houtbewerkingsplaats voor GGZ cliënten Fietsenreparatieplaats waar onder andere statushouders het vak leren Electronica reparatieattelier voor hergebruik van defecte apparatuur Naaiatelier voor reparatie van beschadigde kleding Massage plaats (Tillie’s Tempel) Computer-atelier Muziekstudio Electrotechnisch lab Kunstenaars/creatief atelier (Bollenstreek in beeld) Mensen   ontmoeten   elkaar,   mensen   doen   wat   voor   en   samen   met   elkaar,   er   wordt   kennis   overgedragen,   regelmaat   wordt   gegeven   en duurzaamheid door hergebruik wordt bevorderd. Ook voor kinderen vanaf vijf jaar worden regelmatig workshops gegeven. We   hebben   nog   heel   veel   plannen.   Niet   alleen   met   extra   (creatieve)   activiteiten   en   inzamelen   van   goederen,   maar   ook   met   het   geven   van workshops.   Zo   zal   in   december   de   workshop   “Kerst   in   een   kijkdoos”    voor   kinderen   worden   gegeven   en   in   januari   de   workshop   “voel   wat   ik bedoel” voor volwassenen van start gaan. Deze laatste is een unieke samenwerking tussen een haptonoom, huisarts en yogadocent. Om   onze   activiteiten   te   kunnen   voortzetten   hebben   we   geld   nodig   om   de   vaste   lasten   te   kunnen   betalen.   Deze   Specsavers   actie   kan   ons hierbij helpen MAAR we hebben heel veel stemmen nodig en u kunt ons daarbij helpen!
In   drie   stappen   stemt   u   op ons ontmoetingscentrum 1 . Klik hiernaast “stem op dit doel” 2 . Voer uw e-mailadres in 3 . Bevestig uw stem
Stemmen kan TOT 30 november U kunt kunt slechts EENMAAL per e-mailadres stemmen