naar boven naar boven
Stichting Repair Café Teylingen: een overzicht
teylingen repair cafe Facebook
teylingen repair cafe
Stichting Repair Café Teylingen © 2018
KvK 64213293                 Bank: NL37 SNSB 0926 1791 60
Repareer het gratis, bij ons Repair Café! Iedere derde zaterdag van de maand.
KAN IK ERBIJ ZIJN? De eerstvolgende bijeenkomst NIEUWE STIJL van Repair Café Teylingen is op: 18 augustus 2018 Hortusplein 14 Sassenheim Details zie kalender
Facebook Onze stichting is ook te vinden op Facebook:
Repair Cafe Teylingen weggooien mooi niet