Project Veilig Fietsen

Stichting Repair Café Teylingen lanceert project Veilig Fietsen

Wil je weten wat dit project inhoudt? Is het verplicht? Hoe wordt het georganiseerd? Lees snel verder…

Donatie voor het project door de Kindergemeenteraad

Op   24   november   2015   heeft   de   Kindergemeenteraad   500   euro   toegekend   aan   ons   project   Veilig   Fietsen.   Hiermee   kunnen   we   een   goede   start maken. Foto: Lisa de Blok

Wat is Project Veilig Fietsen?

Onder   de   vlag   van   Project   Veilig   Fietsen,   worden   de   fietsen   van   de   kinderen   van   groep   7   en   8,   van   de   basisscholen   in   de   gemeente   Teylingen   op losse schroeven en moeren, verlichting, reflectoren, bel, de werking van de remmen, spakenspanning e.d. gecheckt.

Hoe gaat dit in zijn werk?

De   scholen   ontvangen   een   uitnodiging   om   aan   dit   project   mee   te   werken.   Naar   de   ouders   zal   vervolgens   via   bijvoorbeeld   het   “ouderportaal”   een digitale   informatiebrief   worden   toegezonden.   Na   het   retourneren   van   het   ingevulde   formulier   voor   de   deadline,   zal   er   een   planning   aan   de   ouders worden doorgegeven. Tijdens de Repair Café bijeenkomsten zullen vervolgens de fietsen volgens rooster worden gecheckt. De   eerste   fietsenchecks   zullen   plaatsvinden   bij   jongerencentrum   Ex-Voto   /   @hok   op   zaterdag   16   januari   voor   de   school-locaties   in   de   plaats Voorhout.   Na   deze   pilot   zullen   we   afspraken   maken   met   andere   scholen   uit   de   gemeente   Teylingen   om   op   locatie   de   checks   tijdens   Repair   Café Teylingen bijeenkomsten uit te voeren. De   leerlingen   zullen   nauw   bij   de   checks   worden   betrokken.   Ze   zullen   worden   gestimuleerd   om   handelingen   zelf   uit   te   voeren   zodat   ook   in   een   later stadium deze leerlingen weten waar zij aandacht aan moet besteden om veilig te kunnen fietsen.

Hoe lang duurt dit project?

Zolang   er   budget   is   om   kleine   onderdelen   te   vervangen.   Kinderen   of   hun   ouders   kunnen   zich   van   tevoren   aanmelden   door   het   insturen   van   een van de volgende formulieren: “ Fietsencheck PDF ” (manueel in te vullen) of “ Fietsencheck DOC ” (digitaal in te vullen). LET OP: soms moet de optie “Bewerking inschakelen” in MS Word worden aangeklikt) Een   formulier   of   alleen   de   betreffende   vragen   kunnen   via   e-mail   verstuurd   worden   naar   stan@repaircafe-teylingen.nl .   Wij   zullen   vervolgens   uw kind inroosteren en terugkoppeling geven.

Wat wordt gerepareerd?

Naast   het   vastzetten   van   schroeven   en   moeren,   zullen   kleine   onderdelen   worden   vervangen   indien   deze   niet   werken   of   ontbreken.   Gedacht   kan worden   aan   een   reflector,   verlichting,   batterijtjes   of   een   bel.   Een   extra   kanttekening   dient   gemaakt   te   worden   bij   lampjes   en   batterijen.   Het   budget dienen   we   zo   optimaal   als   mogelijk   te   besteden.   Gezien   de   diversiteit   aan   type   lampjes   en   knoopcel   batterijtjes   alsook   de   kostprijs   hiervan   hebben we   ervoor   gekozen   om   alleen   “standaard”   fietslampjes   (schroefdraad   EP   10   en   E10)   en   batterijen   (AA   en AAA)   op   voorraad   te   nemen   om   deze   te vervangen. Bij een defect kan als alternatief een ander armatuur worden geïnstalleerd.

Wat wordt NIET gerepareerd?

Alle   overige   mankementen   die   we   tegenkomen   zullen   we   wel   doorgeven   maar   NIET   oplossen.   Het   is   niet   de   bedoeling   dat   we   fietsen   gratis   gaan reviseren   of   gratis   spatborden,   kettingkasten   of   versleten   banden   vervangen.   Ook   als   een   terugtraprem   of   handrem   stuk   is   of   niet   goed   blijkt   te werken, valt dit buiten onze scope. We zullen u moeten doorverwijzen naar de professionele fietsenmaker.

Worden de fietsenchecks op school uitgevoerd?

De   fietsenchecks   zullen   op   een   zaterdagmiddag   volgens   planning   in   principe   op   scholen   worden   gedaan.   Een   school   zal   dan   leerlingen   van   de andere   scholen   in   de   omgeving   op   deze   dag   ontvangen.   In   geval   van   voorziene   problemen,   kan   naar   een   externe   locatie   worden   uitgeweken zoals bijvoorbeeld het jongerencentrum Ex-Voto in Voorhout.

Doet Repair Café Teylingen dit alleen?

Nee.   Wij   zijn   een   samenwerkingsverband   aangegaan   met   Welzijnskwartier   Voorhout   die   jongeren   heeft   weten   te   enthousiasmeren   om   mee   te helpen. Tevens zijn zij bereid hun ruimte ter beschikking te stellen voor de eerste fietsenchecks. We kunnen echter nog wel extra handjes van handige ouders gebruiken! Foto: Lisa de Blok

Waarom neemt Stichting Repair Café Teylingen dit initiatief?

Veilig   Verkeer   Nederland   heeft   onderzoek   verricht   op   25   basisscholen.   Uit   dit   onderzoek   komt   naar   voren   dat   bij   bijna   de   helft   van   de   fietsen verlichting   ontbreekt   of   dat   de   batterijen   bijna   leeg   zijn.   Bij   15%   van   de   gecontroleerde   fietsen   ontbreekt   reflectie.   Bij   40   van   de   1.100   geteste fietsen bleek het stuur niet goed vast te zitten. Deze drie situaties kunnen leiden tot onveilige situaties. Als   deze   cijfers   geprojecteerd   worden   op   de   17   schoollocaties   in   de   gemeente   Teylingen,   dan   hebben   we   het   over   circa   715   fietsen   waarbij de fietsverlichting niet goed werkt of de reflectie ontbreekt.

Wat is onze doelstelling?

Door   deze   actie   proberen   we   het   probleem   dat   Veilig   Verkeer   Nederland   signaleert,   onder   de   aandacht   te   brengen   en   een   stuk   bewustwording   te creëren.    Door    middel    van    deze    fietsen-checks,    realiseren    wij    een    moment    waarop    de    fietsen    aan    de    wettelijke    eisen    voldoen    en/of aandachtspunten   in   kaart   zijn   gebracht.   Echt   veilig   fietsen   kunnen   we   uiteraard   niet   beloven   omdat   bij   (veilig)   fietsen   ook   een   gedragscomponent betrokken is. We kunnen wel bijdragen aan (advies voor) veilige fietsen.

Aansprakelijkheid

Repair   Café   Teylingen   en   zijn   vrijwilligers   (inclusief   behulpzame   ouders)   accepteert   geen   enkele   aansprakelijkheid   voor   lichamelijk   letsel   of materiële schade indien er zich toch een ongeluk na de fietsencheck mocht voordoen.

Ben ik verplicht de fiets te laten checken?

Nee,   uiteraard   niet!   Wij   leveren   de   mogelijkheid   om   dit   te   doen   binnen   de   aangegeven   beperkingen.   Als   u   zelf   een   check   wilt   uitvoeren,   een fietslampje of batterijtje wilt vervangen dan moedigen we dat van harte aan. Onze doelstelling is dan ook bereikt! Project Veilig Fietsen wordt ook ondersteund door:
Kindergemeenteraad Teylingen kent 500 euro toe aan project Veilig Fietsen Veilig Fietsen Teylingen Repair Cafe Teylingen en Welzijnskwartier bouwen een privé-feestje Project Veilig fietsen Gratis fietsencheck Fietsencheck bij Ex-Voto Fietsencheck voor bassischoolleerlingen
Stichting Repair Café Teylingen © 2018
KvK 64213293                 Bank: NL37 SNSB 0926 1791 60
Repair Cafe Teylingen weggooien mooi niet