Stichting Repair Café Teylingen © 2022
KvK 64213293 Bank: NL37 SNSB 0926 1791 60
Repair Cafe Teylingen weggooien mooi niet
Specsavers steunt goede doelen, stem op ons ontmoetingscentrum!
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken! Ons ontmoetingscentrum de JoJo staat op de nominatielijst om financiële steun te ontvangen van: Specsavers staat voor betaalbare oog- en hoorzorg voor iedereen. Niet iedereen weet dat ze ook betrokken zijn bij de lokale gemeenschap. Via hun Stichting Specsavers Steunt , leveren ze graag een bijdrage aan liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor lokale of landelijke doelen. Bij aankoop van een bril of hoortoestel krijgt de klant een muntje. Dit muntje vertegenwoordigt een deel van de waarde van de aankoop en kan de klant doneren aan lokale of landelijke doelen. Als lokaal doel, staat ons ontmoetingscentrum de JoJo ook op de nominatielijst van Stichting Specsavers Steunt, om in 2018 financiële steun te ontvangen. Waarom is de JoJo van Stichting Repair Café Teylingen ook uw stem waard? De JoJo is een ontmoetingscentrum dat door de buurtbewoners zelf wordt gerund. Iedereen is van harte welkom! Er wordt gezamenlijk gerepareerd, geknutseld, gelachen, kennis overgedragen en gestimuleerd. We zetten ons onder andere in voor mensen met een krappe beurs, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders en GGZ cliënten. In ons ontmoetingscentrum zijn onder andere aanwezig: De weggeefwinkel Ontmoeten door doen (met leuke workshops) Houtbewerkingsplaats voor GGZ cliënten Fietsenreparatieplaats waar onder andere statushouders het vak leren Electronica reparatieattelier voor hergebruik van defecte apparatuur Naaiatelier voor reparatie van beschadigde kleding Massage plaats (Tillie’s Tempel) Computer-atelier Muziekstudio Electrotechnisch lab Kunstenaars/creatief atelier (Bollenstreek in beeld) Mensen ontmoeten elkaar, mensen doen wat voor en samen met elkaar, er wordt kennis overgedragen, regelmaat wordt gegeven en duurzaamheid door hergebruik wordt bevorderd. Ook voor kinderen vanaf vijf jaar worden regelmatig workshops gegeven. We hebben nog heel veel plannen. Niet alleen met extra (creatieve) activiteiten en inzamelen van goederen, maar ook met het geven van workshops. Zo zal in december de workshop “Kerst in een kijkdoos” voor kinderen worden gegeven en in januari de workshop “voel wat ik bedoel” voor volwassenen van start gaan. Deze laatste is een unieke samenwerking tussen een haptonoom, huisarts en yogadocent. Om onze activiteiten te kunnen voortzetten hebben we geld nodig om de vaste lasten te kunnen betalen. Deze Specsavers actie kan ons hierbij helpen MAAR we hebben heel veel stemmen nodig en u kunt ons daarbij helpen!
In drie stappen stemt u op ons ontmoetingscentrum 1 . Klik hiernaast “stem op dit doel” 2 . Voer uw e-mailadres in 3 . Bevestig uw stem
Stemmen kan TOT 30 november U kunt kunt slechts EENMAAL per e-mailadres stemmen