Project Veilig Fietsen

Stichting Repair Café Teylingen lanceert project Veilig Fietsen

Wil je weten wat dit project inhoudt? Is het verplicht? Hoe wordt het georganiseerd? Lees snel verder…

Donatie voor het project door de Kindergemeenteraad

Op 24 november 2015 heeft de Kindergemeenteraad 500 euro toegekend aan ons project Veilig Fietsen. Hiermee kunnen we een goede start maken. Foto: Lisa de Blok

Wat is Project Veilig Fietsen?

Onder de vlag van Project Veilig Fietsen, worden de fietsen van de kinderen van groep 7 en 8, van de basisscholen in de gemeente Teylingen op losse schroeven en moeren, verlichting, reflectoren, bel, de werking van de remmen, spakenspanning e.d. gecheckt.

Hoe gaat dit in zijn werk?

De scholen ontvangen een uitnodiging om aan dit project mee te werken. Naar de ouders zal vervolgens via bijvoorbeeld het “ouderportaal” een digitale informatiebrief worden toegezonden. Na het retourneren van het ingevulde formulier voor de deadline, zal er een planning aan de ouders worden doorgegeven. Tijdens de Repair Café bijeenkomsten zullen vervolgens de fietsen volgens rooster worden gecheckt. De eerste fietsenchecks zullen plaatsvinden bij jongerencentrum Ex-Voto / @hok op zaterdag 16 januari voor de school-locaties in de plaats Voorhout. Na deze pilot zullen we afspraken maken met andere scholen uit de gemeente Teylingen om op locatie de checks tijdens Repair Café Teylingen bijeenkomsten uit te voeren. De leerlingen zullen nauw bij de checks worden betrokken. Ze zullen worden gestimuleerd om handelingen zelf uit te voeren zodat ook in een later stadium deze leerlingen weten waar zij aandacht aan moet besteden om veilig te kunnen fietsen.

Hoe lang duurt dit project?

Zolang er budget is om kleine onderdelen te vervangen. Kinderen of hun ouders kunnen zich van tevoren aanmelden door het insturen van een van de volgende formulieren: “ Fietsencheck PDF ” (manueel in te vullen) of “ Fietsencheck DOC ” (digitaal in te vullen). LET OP: soms moet de optie “Bewerking inschakelen” in MS Word worden aangeklikt) Een formulier of alleen de betreffende vragen kunnen via e-mail verstuurd worden naar stan@repaircafe-teylingen.nl . Wij zullen vervolgens uw kind inroosteren en terugkoppeling geven.

Wat wordt gerepareerd?

Naast het vastzetten van schroeven en moeren, zullen kleine onderdelen worden vervangen indien deze niet werken of ontbreken. Gedacht kan worden aan een reflector, verlichting, batterijtjes of een bel. Een extra kanttekening dient gemaakt te worden bij lampjes en batterijen. Het budget dienen we zo optimaal als mogelijk te besteden. Gezien de diversiteit aan type lampjes en knoopcel batterijtjes alsook de kostprijs hiervan hebben we ervoor gekozen om alleen “standaard” fietslampjes (schroefdraad EP 10 en E10) en batterijen (AA en AAA) op voorraad te nemen om deze te vervangen. Bij een defect kan als alternatief een ander armatuur worden geïnstalleerd.

Wat wordt NIET gerepareerd?

Alle overige mankementen die we tegenkomen zullen we wel doorgeven maar NIET oplossen. Het is niet de bedoeling dat we fietsen gratis gaan reviseren of gratis spatborden, kettingkasten of versleten banden vervangen. Ook als een terugtraprem of handrem stuk is of niet goed blijkt te werken, valt dit buiten onze scope. We zullen u moeten doorverwijzen naar de professionele fietsenmaker.

Worden de fietsenchecks op school uitgevoerd?

De fietsenchecks zullen op een zaterdagmiddag volgens planning in principe op scholen worden gedaan. Een school zal dan leerlingen van de andere scholen in de omgeving op deze dag ontvangen. In geval van voorziene problemen, kan naar een externe locatie worden uitgeweken zoals bijvoorbeeld het jongerencentrum Ex-Voto in Voorhout.

Doet Repair Café Teylingen dit alleen?

Nee. Wij zijn een samenwerkingsverband aangegaan met Welzijnskwartier Voorhout die jongeren heeft weten te enthousiasmeren om mee te helpen. Tevens zijn zij bereid hun ruimte ter beschikking te stellen voor de eerste fietsenchecks. We kunnen echter nog wel extra handjes van handige ouders gebruiken! Foto: Lisa de Blok

Waarom neemt Stichting Repair Café Teylingen dit initiatief?

Veilig Verkeer Nederland heeft onderzoek verricht op 25 basisscholen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat bij bijna de helft van de fietsen verlichting ontbreekt of dat de batterijen bijna leeg zijn. Bij 15% van de gecontroleerde fietsen ontbreekt reflectie. Bij 40 van de 1.100 geteste fietsen bleek het stuur niet goed vast te zitten. Deze drie situaties kunnen leiden tot onveilige situaties. Als deze cijfers geprojecteerd worden op de 17 schoollocaties in de gemeente Teylingen, dan hebben we het over circa 715   fietsen waarbij de fietsverlichting niet goed werkt of de reflectie ontbreekt.

Wat is onze doelstelling?

Door deze actie proberen we het probleem dat Veilig Verkeer Nederland signaleert, onder de aandacht te brengen en een stuk bewustwording te creëren. Door middel van deze fietsen-checks, realiseren wij een moment waarop de fietsen aan de wettelijke eisen voldoen en/of aandachtspunten in kaart zijn gebracht. Echt veilig fietsen kunnen we uiteraard niet beloven omdat bij (veilig) fietsen ook een gedragscomponent betrokken is. We kunnen wel bijdragen aan (advies voor) veilige fietsen.

Aansprakelijkheid

Repair Café Teylingen en zijn vrijwilligers (inclusief behulpzame ouders) accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of materiële schade indien er zich toch een ongeluk na de fietsencheck mocht voordoen.

Ben ik verplicht de fiets te laten checken?

Nee, uiteraard niet! Wij leveren de mogelijkheid om dit te doen binnen de aangegeven beperkingen. Als u zelf een check wilt uitvoeren, een fietslampje of batterijtje wilt vervangen dan moedigen we dat van harte aan. Onze doelstelling is dan ook bereikt! Project Veilig Fietsen wordt ook ondersteund door:
Kindergemeenteraad Teylingen kent 500 euro toe aan project Veilig Fietsen Veilig Fietsen Teylingen Repair Cafe Teylingen en Welzijnskwartier bouwen een privé-feestje Project Veilig fietsen Gratis fietsencheck Fietsencheck bij Ex-Voto Fietsencheck voor bassischoolleerlingen
Stichting Repair Café Teylingen © 2022
KvK 64213293 Bank: NL37 SNSB 0926 1791 60
Repair Cafe Teylingen weggooien mooi niet